Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Järvi, Leena
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Yksilöiden, yhteisöjen ja kaupunkien hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
Päätös 335201
Päätöspvm 09.11.2020
Rahoituskausi 01.10.2020 - 30.09.2023
Rahoitus (€) 688 920
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kaupunkivihreä nähdään mahdollisena keinona hillitä ilmastonmuutosta sekä sen vaikutuksia kaupungeissa. Kasvit ja maaperä sitovat ilmakehän hiiltä, muokkaavat pienilmastoa ja huleveden hallintakeinoja sekä vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. CO-CARBON-hankkeen tavoitteena on mitata ja mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä sekä kehittää suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käytäntöjä, joilla hiilen sitoutumista tehostetaan yhdessä muiden ekologisten ja sosiaalisten hyötyjen kanssa. Hankkeessa tuetaan yksilön hiilensidontaa parantavaa päätöksentekoa asukkaina, viranomaisina ja yrityksissä. Kaupunkivihreän toteutuksella ja hoidolla rakennetaan pysyvää ja muokkautuvaa muutosta yhteiskunnan eri tasoilla. Hanke kokoaa ilmakehä-, maaperä- ja sosiaalitieteilijät sekä maisema-arkkitehdit yhteen kaupunkivihreän koko toteutusketjun ja -kentän kanssa. Hanke toteutuu Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteistyössä.