Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Leskelä, Markku
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Puolijohdepintojen muokkaaminen hyvin selektiivisiä valoavusteisia kemiallisia reaktioita varten
Päätös 334834
Päätöspvm 13.12.2019
Rahoituskausi 01.04.2020 - 31.03.2023
Rahoitus (€) 308 399
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan auringon energian mahdollistamaa foto(elektro)katalyysiä puolijohteiden pinnalla. Nämä prosessit voivat olla selektiivisempiä kuin metallielektrodilla tapahtuva elektrokatalyysi. Kemoselektiivisyyteen vaikuttavat monet seikat. Työssä valmistetaan tarkasti tunnettuja puolijohde-elektrodeihin ja –partikkeleihin perustuvia mallisysteemejä atomikerros (ALD) menetelmällä. Työssä tutkitaan reaktiomekanismeja ja selektiivisyyteen vaikuttavia tekijöitä mallireaktioissa käyttämällä eri fotoelektrokemiallisia, ja pinta-analyyttisiä menetelmiä sekä teoreettisia laskuja. Konsortion muodostaa 4 ryhmää. Prof. Beránekin (Ulm) ryhmällä on kokemusta fotoelektrokatalyysi tutkimuksista, ja prof. Macykin (Kraków) ryhmä on erikoistunut fotokatalyysiin ja sen spectroskooppiseen karakterisointiin. Prof. Jacobin (Ulm) ryhmä tukee konsortiota Raman ja FTIR mittauksilla sekä laskuilla. Helsingin yliopiston ryhmä on tunnettu johtavana ALD-kemian ja -prosessien kehittäjänä.