Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Peljo, Pekka
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Fotokemiallinen vedyn tuotanto kaksifaasisysteemeissä
Päätös 334828
Päätöspvm 13.12.2019
Rahoituskausi 01.04.2020 - 31.03.2023
Rahoitus (€) 187 554
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Modernin yhteiskuntamme kehittyminen ja selviäminen vaativat, että pystymme siirtymään kestävään energiantuotantoon. Vety on erinomainen ja päästötön polttoaine, jota valmistetaan pääasiassa fossiilisista polttoaineista. Tässä projektissa tutkitaan fotosähkökemiallisia systeemejä, joissa vetyä tuotetaan orgaanisen liuottimen ja veden rajapinnalla. Orgaanisessa liuottimessa olevat elektroninluovuttajat tekevät vetyä neste-neste rajapinnalla, kun niitä valaistaan auringonvalolla. Liuotinpisarat joko ovat elektrodin pinnalla tai suspensiona vedessä, ja elektroninluovuttajat regeneroidaan sähkökemiallisesti elektrodilla. Vaihtoehtoisesti emulsio pumpataan fotosähkökemiallisen kennon läpi. Projektissa rakennetaan ja tutkitaan uusia kaksifaasisysteemejä vedyn tuotantoon, sekä pyritään ymmärtämään paremmin vetyä tuottavia fotosähkökemiallisia systeemeitä.