Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Cury Camargo, Pedro Henrique
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe SolarMethaChem: Metaanin fotokemiallinen konversio auringon valon avulla
Päätös 334826
Päätöspvm 13.12.2019
Rahoituskausi 01.04.2020 - 31.03.2023
Rahoitus (€) 368 049
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Katalyysi on kemiassa keskeinen tekijä puhtaampien, tehokkaampien ja taloudellisesti kannattavien tuotantoprosessien mahdollistamiseksi. Jos reaktioihin tarvittava energia voitaisiin kerätä suoraan auringonvalosta fotokatalyysin avulla, se voisi mahdollistaa nykyisten prosessien tarvitseman uusiutumattoman energian korvaamisen suoraan auringonvalolla. Eräänä tärkeimpänä kemian tutkimuksen kohteena on ollut metaanin suora muuntaminen polttoaineiksi ja korkean jalostusasteen molekyyleiksi. Metaanin muuntamiseksi raskaammiksi molekyyleiksi tarvitaan erittäin ankaria olosuhteita, jotka johtavat esimerkiksi korkeaan energiankulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. Tässä hakemuksessa ehdotettu tutkimusprojekti vastaa haasteeseen keskittymällä metaanin fotokemialliseen ja selektiiviseen muuntamiseen korkeammiksi hiilivedyiksi hyödyntämällä auringon energiaa tehokkaiden, selektiivisten, talteenotettavien, stabiilien ja kierrätettävien fotokatalyyttisten nanomateriaalien avulla.