Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Flak, Jacek
Organisaatio Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusaihe
Analoginen älykäs mikropiiri lyhyen- ja keskipitkän kantaman tutkasignaalin käsittelyyn (AIR)
Päätös 334579
Päätöspvm 12.11.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 331 559
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
AIR-projekti asettaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan arvioida analogisesti toteutettua tekoälylaskentaa tutkaan pohjautuvassa valvontajärjestelmässä. Tavoitteena on muokattava, integroituun piirin perustuva, analogialaskentaa hyödyntävä hermoverkko lyhyen ja keskipitkän kantaman (24GHz/60GHz) tutkaan käytettäväksi vitaaliparametrien (sydämen syke, hengitysrytmi) tietosuojattuun valvontaan. Projekti kehittää ja julkaisee testialustan (skenaarioita, mittareita, protokollia ja tietorakenteita), jolla vertaillaan toteutettua analogista digitaalisiin tekoälyjärjestelmiin. Projekti toteutetaan kolmen osallistujan konsortiossa, joiden osaamiset täydentävät toisiaan: - VTT Technical Research Centre of Finland Ltd., Finland - Laboratoire national de métrologie et d’essais, France - Institute of Applied Computer Science of the Lodz University of Technology, Poland