Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Solin, Olof
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Neurokuvantamisen kliinisten PET-merkkiaineiden uudet 18F-leimaus- ja synteesimenetelmät
Päätös 334310
Päätöspvm 16.06.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 547 657
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Positroniemissiotomografia (PET) on kajoamaton kuvantamismenetelmä, jolla on mahdollista tutkia ja kvantitoida kehon fysiologiaa. PET-kuvantamisessa käytetyn fluori-18 -radioisotoopin etuina ovat edullinen puoliintumisaika (109,7 min), puhdas hajoaminen (97 % beta+ emissio) ja lyhyt beta+ kantama väliaineessa. Jälkimmäisen ominaisuuden ansioista fluori-18 -leimatuilla merkkiaineilla saadaan PET-kuviin hyvä paikkaerotuskyky. PET-merkkiaineena käytetyn fluori-18 -leimatun 2-deoksi-D-glukoosin maailmanlaajuinen käyttö on kannustanut PET-menetelmän yhä lisääntyvään hyödyntämiseen ja lisännyt myös kiinnostusta fluori-18 -radioisotoopin käyttöön radiokemiassa.