Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Eldfors, Samuli
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Spliseosomi mutaatioiden vaikutus lääkeaine sensitiivisyyteen akuutissa myelooisessa leukemiassa
Päätös 334273
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 297 960
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Akuutti myeelooinen leukemia (AML) on pahanlaatuinen verisyöpä, jota hoidetaan monisolunsalpaajahoidolla. AML:n lääkehoidon kehitys on ollut hidasta ja käytetty kemoterapia on pysynyt saman usean vuosikymmenen ajan. Spliseosomigeenien mutaatiot ovat yksi molekyylitason mekanismeista jotka johtavat AML:n kehittymiseen. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan spliseosomimutaatiot aiheuttavat leukemiasolujen DNA:n korjausmekanismeissä muutoksia joita voidaan hyödyntää terapeuttisesti leukemiasolujen tuhoamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa kohdistettuja lääkeaineita joita voidaan hyödyntää spliseosomi mutatoituneen AML:n hoitoon.