Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Bennis, Mehdi
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe
Kokonaisvaltainen ja perustava resurssien allokointijärjestelmä optimoiduille ja vaikuttaville reunalaskentapalveluille
Päätös 333967
Päätöspvm 12.11.2019
Rahoituskausi 01.05.2020 - 30.04.2023
Rahoitus (€) 306 421
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
LeadingEdge-projekti tarjoaa uudenlaisen ja kokonaisvaltaisen kehyksen, jolla voidaan tehokkaasti selviytyä ratkaisematta olevista haasteista reunalaskennan ekosysteemeissä, jotka liittyvät dynaamiseen resurssien tarjoamiseen useille rinnakkain olemassa oleville palveluille tuntemattomien palvelu- ja järjestelmätason dynamiikan keskellä. Projekti optimoi palvelun sisäisen resurssien tarjoamisen, yksiköiden välisen resurssien koordinoinnin ja käyttäjän kokeman kokemuksen laadun (QoE).