Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hellinen, Laura
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Uusia lääkeaineita ikääntymiseen liittyvän ikärappeuman kuivan muodon hoitoon
Päätös 333903
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 238 685
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Silmän takaosan sairaudet, kuten verkkokalvon ikärappeuma (AMD), ovat useimmiten syy sokeutumisen taustalla länsimaissa. AMD:n märkää muotoa voidaan hoitaa silmän sisäisin injektioin, mutta yleisempään kuivaan muotoon ei tällä hetkellä ole hoitokeinoja. Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on etsiä uusia lääkittäviä kohdeproteiineja ja tutkia lupaavien lääkeainekandidaattien tehoa kuivan AMD:n hoitamiseksi. Lääkeaineiden teho ja kinetiikka seulotaan muun muassa solukokein, ja tarkoituksena on hyödyntää kohdesolujen luontaista pigmenttiä lääkeaineiden tehokkaassa kohdennuksessa silmän takaosaan. Soluilla tehtyjen kokeiden perusteella rakennetaan tietokonemalli, joka kuvaa lääkeaineen jakautumista kohdesolujen sisällä. Tietokonemallin avulla voidaan hyödyntää silmälääkekehityksessä lupaavimpien molekyylien tunnistamisessa ja valinnassa jatkokehitykseen. Projektissa tehdyt löydökset voivat johtaa läpimurtoihin kuivan AMD:n hoidossa.