Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tolonen, Mikko
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kaupallisen yhteiskunnan nousu ja 1700-luvun julkaisukenttä
Päätös 333716
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 277 786
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä Helsingin yliopiston projekti yhdistää aate- ja kirjahistoriaa historialliseen sosiolingvistiikkaan analysoimalla kaupallisen yhteiskunnan nousua 1700-luvun teksteissä ja julkaisuverkostoissa. Tutkimme verkostojen koostumusta, kielellisesti innovatiivisia yksilöitä ja sosiaaliryhmiä, lukijakuntaa sekä kielenkäytön muutosta ja suhdetta yhteiskunnan muutokseen. Keskitymme erityisesti brittiläisten julkaisuverkostojen skottilaisiin, amerikkalaisiin ja ranskalaisiin vaikutteisiin. Käytämme verkostojen tutkimiseen laajoja kirjastokatalogeja, joita olemme systematisoineet ja rikastaneet mm. ihmisten taustatiedoilla. Yhdistämme bibliografiset tiedot ensi kertaa kokoteksteihin kielellistä analyysia varten. Kehittämämme menetelmät uudistavat sekä historian- että kielentutkimusta, ja saamme uutta tietoa valistusajasta sekä kaupallisen yhteiskunnan noususta. Tunnettuihin kirjailijoihin keskittymisen sijaan löydämme datalähtöisesti tärkeitä vaikuttajia, jotka voivat olla myös kustantajia.