Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Brunello, Cecilia
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Muovautuvuutta vai rappeumaa? Rooleissa sterolit ja TrkB
Päätös 333589
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 272 356
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämän projektin tavoite on tutkia hermoston muovatuvuuden ja rappeutumisen mekanismien yhteyttä. Muovautuvuus, tai plastisiteetti on keskeistä aivojen kyvyssä mukautua stimuluksiin. Se on oleellinen myös erinäisistä aivojen häiriöistä ja masennuksesta toipumisessa. Lisäksi sen puute on tärkeä riskitekijä hermoston rappeutumista aiheuttavien sairauksien, kuten Alzheimerin ja Huntingonin tautien kehittymisessä. Projektissa muovautuvuuden ja rappeutumisen funktionaalista suhdetta tarkastellaan neuroplastisiteetin tärkeimmän modulaattorin BDNF-TrkB-signaloinnin sekä steroidisten lipidien välillä, joiden metaboliahäiriöt on yhdistetty neurologisiin sairauksiin. Projekti toteutetaan käyttäen kehittynyttä mikroskopiaa ja biokemiallisia menetelmiä solupohjaisissa ympäristöissä ja transgeenisissä hiirilinjoissa. Suurin osa kokeista tullaan suorittamaan Helsingin yliopistossa. Projekti tuo uutta tietoa neuroplastisiteetin mekanismeista ja avaa uusia mahdollisuuksia aivohäiriöiden hoitoon.