Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mattila, Hanna
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Demokraattisen suunnittelun muuttuvat anatomiat: Suunnitteluteoreettisia ja oikeustieteellisiä näkökulmia joustavaan sääntelyyn suomalaista maankäytön suunnittelua ohjaavassa lainsäädännössä (TRANAPLAN)
Päätös 333366
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 279 548
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa analysoidaan maankäytön suunnittelua yhdistäen suunnitteluteoreettisia ja oikeustieteellisiä lähestymistapoja. Lähtökohtana on viimeaikaiselle suunnitteluteorialle tyypillinen oletus siitä, että suunnittelun demokratisoimiseksi tarvitaan tilaa paikalliselle harkintavallalle ja että tämä tila avataan myös yleisölle, kuten Suomessakin on tehty. Koska oletus demokratisoitumisen ja joustavuuden yhteydestä on kuitenkin osoittautunut monin tavoin ongelmalliseksi, hanke tutkii empiirisesti tämän yhteyden toteutumista suomalaista maankäytön suunnittelua ohjaavassa järjestelmässä. Hanke luo myös teoreettisesti innovatiivisen viitekehyksen tämän yhteyden tarkastelemiseksi ja esittää uudenlaisia ratkaisuja suunnittelun demokraattisuuden lisäämiseksi sääntelyn joustavuutta hyödyntäen. Hanke tuottaa sekä uutta teoreettista tietoa tutkimuskohteesta että konkreettisia sääntelyn kehittämissuosituksia maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) vireillä olevaa kokonaisuudistusta varten.