Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mattila, Pekka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Liikkeenjohdon koulutus strategisena käytäntönä: Historian opetukset ja tulevaisuuden näkymät
Päätös 333299
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 280 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selittää suomalaisen liikkeenjohdon koulutuksen kehitystä ja ymmärtää siihen vaikuttaneita tekijöitä. Monen muun pienen maan ohella myös Suomessa liikkeenjohdon koulutusohjelmilla on ollut suuri vaikutus kokonaisten johtajasukupolvien muovautumisessa. Näin ollen liikkeenjohtajien koulutuksella on suuri vaikutus paitsi liike-elämän, mutta myös yhteiskunnan rakenteelliselle kehitykselle. Liikkeenjohdon koulutuksen merkityksestä huolimatta toimialaa itsessään on tutkittu vähän. Tässä projektissa nostamme sen tutkimuksen keskiöön. Tarkastelemme liikkeenjohdon koulutusta kolmessa eri roolissa: porttina suomalaisen liike-elämän huipulle, työkaluna yritysten muutosprosesseissa ja johtajien tehokkuuden sekä yhteiskunnallisen vaikutuksen ajurina. Tutkimusaineistoina käytämme arkistolähteitä, jotka olemme keränneet liikkeenjohtajia kouluttaneiden yritysten arkistoista. Ne tarjoavat meille ensi käden tietoa menneistä koulutusohjelmista.