Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mattila, Sari
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Isäntäfaktorien osallistuminen alfavirusten replikaatioon
Päätös 333276
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 281 320
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
RNA-virukset ovat yleisimpiä uusien epidemioiden aiheuttajia maailmanlaajuisesti. Alfavirukset, kuten chikungunya ja Semliki Forest virukset ovat hyttysvälitteisiä positiivisjuosteisia RNA-viruksia, jotka muokkaavat solun kalvoja genomin replikaatiorakenteiksi, sferuleiksi. Projektin tavoitteena on selvittää miten isäntäsolun proteiinit toimivat yhdessä viruskomponenttien kanssa replikaatiokompleksien muodostumisessa ja toiminnassa. Olemme kehittäneet uusia menetelmiä replikaatiokomplekseja sisältävien kalvojen puhdistamiseksi ja niiden proteiinikoostumuksen selvittämiseksi massaspektrometrian avulla. Tämä projekti yhdistää molekyyli- ja solubiologian sekä biokemian menetelmiä, jotta voidaan selvittää mitkä isäntäkomponentit ovat välttämättömiä ja edelleen tutkia niiden spesifisiä vuorovaikutuksia, toimintaa ja rakennetta replikaatiossa. Projekti tuottaa uutta tietoa RNA-virusten replikaation molekulaarisista mekanismeista ja löytää mahdollisia kohteita antiviraalisille lääkkeille.