Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hyvärinen, Petteri
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Melualtistuksen yksilöllisten vaikutusten arvioiminen toistetuilla väliaikaisen kuulonaleneman mittauksilla
Päätös 333254
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 270 136
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Koville äänille altistuminen voi johtaa kuulon heikkenemiseen, mutta melun vaikutukset ovat erittäin yksilökohtaisia - jotkut sietävät meluisia ääniympäristöjä vuosien ajan, kun taas toiset voivat kokea kuulon haasteita jopa sellaisissa ympäristöissä jotka luokitellaan melutasojensa puolesta turvallisiksi. Mikäli tunnistaisimme ne yksilöt, joilla on suurin riski meluvauriolle, voitaisiin ennakoivat toimet aloittaa jo ennen kuin kuulossa tapahtuu peruuttamattomia muutoksia. Tällä hetkellä kuulovaurio voidaan kuitenkin todeta vasta myöhemmässä vaiheessa, kun kuulon tarkkuudessa on jo tapahtunut merkittävää heikentymistä joka ei enää palaudu normaaliksi. Niinpä tarvitaan nykyistä monipuolisempia kuulon mittareita, joilla voidaan tutkia kuulojärjestelmän yksilöllistä ja välitöntä vastetta melualtistukselle. Tässä tutkimuksessa tätä reaktiota päivittäiseen ääniympäristöön — sekä siitä palautumista — seurataan mobiililaitteeseen toteutetulla kuulontutkimusmenetelmällä.