Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kallio, Kati
Organisaatio Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry
Tutkimusaihe Formulainen intertekstuaalisuus, temaattiset verkostot ja poeettinen variaatio itämerensuomalaisen suullisen runon paikalliskulttuureissa
Päätös 333138
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 279 957
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke luo uusia analyyttisia välineitä ja näkökulmia laajaan virolais-karjalais-inkeriläis-suomalaiseen suullisen runouteen, joka tunnetaan myös runolauluna ja kalevalaisena runoutena. Yhdistämme kahteen maahan ja neljään eri osa-aineistoon jakautuvan aineiston analyysin laaja-alaiseen teoreettiseen taustakeskusteluun ja innovatiivisiin metodisiin ratkaisuihin, ja etsimme samalla uudenlaisia, tiiviiseen vuorovaikutukseen perustuvia tapoja tehdä digitaalista humanistista tutkimusta. Ottamalla huomioon myös aiemmin väheksyttyjä osa-aineistoja ja piirteitä on mahdollista löytää aivan uusia näkökulmia historiallisten paikalliskulttuureiden väliseen vuorovaikutukseen, intertekstuaalisuuteen, historiallisiin jatkumoihin ja itämerensuomalaiseen mytologiaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Helsingin yliopiston yhteishanke toimii tiiviissä yhteistyössä Viron Kirjallisuusmuseon kansanrunousarkiston kanssa.