Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö van Asselt, Harro
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Murrosta tukeva läpinäkyvyys? Analyysi raportoinnin ja arvioinnin merkityksestä kansainvälisessä ilmastonmuutoksen hallinnassa (TRANSCLIM)
Päätös 333126
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 280 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Läpinäkyvyyttä edistävät järjestelyt, joissa valtiot raportoivat toimistaan kansainvälisten tahojen arvioitavaksi, voivat lisätä kansainvälisen hallinnan vaikuttavuutta ja vastuullisuutta. Raportoinnin ja arvioinnin vaikutuksiin liittyviä teoreettisia oletuksia ei ole kuitenkaan tähän mennessä selvitetty yhden aikamme vakavimman haasteen, ilmastonmuutoksen, hallinnassa. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja Ulkopoliittisen Instituutin yhteinen TRANSCLIM-hanke tarkastelee monitieteellisesti läpinäkyvyysjärjestelyitä ilmastonmuutoksen hallinnassa. Yhdistäen juridista tarkastelua, politiikan tutkimusta ja maakohtaisia tarkasteluita, hanke tutkii raportoinnin ja arvioinnin vaikutuksia eri toimijoille mukaan lukien valtiot, ei-valtiolliset toimijat ja kansainväliset järjestöt. Hanke syventää ymmärrystä läpinäkyvyyden merkityksestä ja tukee samalla Pariisin ilmastosopimuksen läpinäkyvyysjärjestelyiden toteuttamista.