Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Karvinen, Sira
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe
Estrogeenin vaikutus liikuntavasteeseen: Vesikkelit ja HDL mikro-RNA -signaalin kuljettimina (ErROR)
Päätös 332946
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 286 601
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Vaihdevuosiin liittyvä estradioli (E2) hormonin väheneminen johtaa luustolihasten toiminnan muutoksiin, rasvan kertymiseen ja kohonneeseen riskiin sairastua metabolisiin ja sydän- ja verisuonitauteihin. Nykyisin ei tunneta, mitä kautta E2 vaikutukset välittyvät. Estrogeenin vaikutus liikuntavasteeseen: Vesikkelit ja HDL mikro-RNA (miR) –signaalin kuljettimina (ErROR) -tutkimus selvittää verenkierron mukana kulkevien miRnojen vaikutusta liikunnan aikaiseen metaboliaan menopaussin jälkeen. Tutkimuksessa liikuntaa mallinnetaan eri asetelmilla ja tutkitaan kudos- ja verinäytteitä. Tutkimuksella pyritään vastaamaan kysymyksiin muuttaako E2 liikunnan miR-vastetta, ja toisaalta muuttuuko vaste tietyssä miR-kuljettimessa (vesikkeli vs. HDL). Tutkimus suoritetaan Gerontologian tutkimuskeskuksessa, Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksen avulla voidaan löytää uusia, terapeuttisia miRnoja, joita voidaan hyödyntää sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä.