Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ramsay, Eva
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Transportteriproteiinien vaikutus lääkkeen jakautumiseen ja farmakokinetiikkaan silmässä
Päätös 332770
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.07.2024
Rahoitus (€) 266 304
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ikääntyvässä väestössä silmäsairaudet ovat kasvava huolenaihe, koska monet niistä voivat johtaa sokeutumiseen. Joihinkin sairauksiin ei ole lääkitystä tai lääkitys on hankalaa. Uusia silmälääkkeitä ja menetelmiä lääkkeen kehityksen parantamiseksi tarvitaan. Transportteriproteiinit elimistössämme mm. maksassa vaikuttavat lääkkeiden tehoon. Toisaalta tiedetään hyvin vähän silmän transporttereiden vaikutuksista silmälääkitykseen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää transporttereiden vaikutuksia lääkkeiden jakautumiseen silmässä. Tutkimme Farmasian tiedekunnassa (HY) yhteistyönä muiden tahojen kanssa mm. transportteriproteiinien ilmentymistä, toimintaa ja merkitystä kudos- ja solutasolla, hyödyntäen erilaisia massaspektrometrilaitteita ja ennustavia matemaattisia malleja. Uuden tutkimustiedon myötä uusia menetelmiä saadaan silmälääketutkimukseen jossa transporttereiden merkitys on huomioitu ja eläinkokeita voidaan korvata. Samalla silmäpotilaiden elämänlaatu paranee.