Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hsu, Bin-Yan
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
Kilpirauhashormonit elinkiertopiirteiden vaihtelun selittäjinä?
Päätös 332716
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 272 331
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kilpirauhashormonit ovat erittäin tärkeitä säätelytekijöitä alkionkehityksessä, aineenvaihdunnassa, ja elinkierron vaiheiden siirtymissä. Tämän perusteella esitän uuden hypoteesin, että kilpirauhashormonit voisivat toimia elinkiertostrategioiden vaihtelun selittäjinä. Analysoin kilpirauhashormonitasojen ja elinkiertopiirteiden yhteyttä vertailevalla analyysilla lajien välillä; ennustan, että (1) muuttolinnuilla on korkeammat kilpirauhashormonitasot, koska hormonien tiedetään olevan yhteydessä muuttoon (2) kilpirauhasen kehitys on erilainen lajeilla, joilla on erilainen kehitysbiologia. Tutkin myös lajinsisäisesti kilpirauhashormonien yhteyttä elinkiertopiirteisiin käyttämällä pitkäaikaisaineistoa kalatiiroilta: tutkin, ovatko kilpirauhashormonit yhteydessä muuttostrategioihin ja poikasten kasvunopeuteen. Projekti tarjoaa täten uuden mekanismin, joka auttaa ymmärtämään elinkiertojen evoluutiota.