Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rovenko, Bohdana
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
NADH-välitteinen sokerin aistinta suolessa
Päätös 332695
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 284 326
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ruoansulatuskanavan soluilla on tärkeä tehtävä eläimen aineenvaihdunnan säätelyssä. Suolisto lähettämät signaalit (mm. hormonit) vaikuttavat muiden elinten toimintaan, säädellen aineenvaihdunnan tasapainoa. Ravintoaineet vaikuttavat voimakkaasti suoliston solujen toimintaan ja viestintään, mutta tämän säätelyn taustalla toimivia molekyylitason mekanismeja tunnetaan huonosti. Tässä projektissa tutkitaan uutta ravinnonaistintamekanismia, joka perustuu solujen hapetus-pelkistystasapainoon ja sen roolia suoliston solutasapainon, aineenvaihdunnan ja viestinnän säätelyssä. Tämä työ tulee tuottamaan uutta tietoa ravinnon roolista eläinten fysiologian säätelyssä, mikä liittyy monien ihmisen sairaustilojen syntyyn.