Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lintukangas, Katrina
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe Julkisen hankinnan muutos: hintakeskeisyydestä yhteiskunnallisen arvon luontiin
Päätös 332430
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 292 110
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tehtävänä on tukea julkisen hankinnan muutosta hintakeskeisyydestä pidemmän aikavälin arvonluontia huomioivaan ajattelutapaan, jossa innovatiivisia ratkaisuja tuottavilla toimittajamarkkinoilla on tärkeä merkitys. Projekti tutkii toimittajien ja julkisten ostajien kyvykkyyttä hyödyntää vaikutuksiin perustuvaa hankintamallia ja luoda arvoa yhteiskunnalle. Se myös analysoi sosiaalisen pääoman roolia julkisten ostajien ja yritysten välisissä toimittajasuhteissa. Projekti hyödyntää mixed-methods lähestymistapaa ja abduktiivista päättelyä teorian rakentamisessa ja testaamisessa. Tapaustutkimusorganisaatiot ovat sosiaali- ja terveyspalveluita järjestäviä organisaatioita. Projektin kolme työpakettia vastaavat tunnistettuun tarpeeseen yhdistellä aiempia julkisen hankinnan tutkimusalueita. Se myös vahvistaa julkisen hankinnan tutkimuksen teoreettista perustaa toimitusketjun hallinnan kirjallisuudessa testatuilla teorioilla.