Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pihlajarinne, Taina
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Markkinoiden muokkaaminen, korjaaminen ja luominen immateriaalioikeuksilla: kestävien innovaatioekosysteemien sääntely
Päätös 332326
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 280 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Share-projektissa pureudutaan voimistuvaan tarpeeseen sisällyttää ’vahva’ ympäristöllinen kestävyys kestävien teknologioiden kuten ilmastonmuutoksen hillitsemisteknologioiden (CCMT) innovaatioekosysteemiä koskevaan immateriaalioikeuden ja rahoituksen sääntelyyn. Arvioimme kriittisesti immateriaalioikeuksia ja rahoitusta koskevan lainsäädännön asemaa kestävien innovaatioiden levittämisen ja edistämisen kannustimina tarkastelemalla syvällisesti CCMT:ien innovaatioekosysteemin kolmea päävaihetta: 1) rahoitusta (markkinoiden muovaamista), 2) prosessin sääntelyä (markkinoiden korjaamista) ja 3) innovaatioiden jakamista, lisensointia ja siirtämistä (markkinoiden luomista). Kokonaisuutena Sharen tarkoituksena on luoda kattava akateeminen tutkimus, sisältäen myös konkreettisia suosituksia, kuinka Eurooppa voi johtaa muutosta kohti kestävämpää markkinataloutta.