Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Jääskeläinen, Iiro
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Neurobiologiaan ja sosiaalitieteisiin pohjautuva ennakkoluulon tutkimus ja vähentäminen
Päätös 332309
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 280 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä konsortiotutkimuksessa yhdistämme kognitiivisen aivokuvantamisen, sosiaalipsykologian ja virtuaalitodellisuuden osaamisen ihmisryhmien välisiin ennakkoluuloihin liittyvien tunnereaktioiden tutkimuksessa. Näitä on tutkittu aiemmin pääosin kyselylomaketutkimuksilla, mitä voivat vääristää sekä halu näyttää sosiaalisesti hyväksytyltä että tunnereaktioiden nimeämisen haasteet. Tuomalla audio-visuaalis-taktiilisen virtuaalitodellisuuden aivokuvantamisympäristöön, pääsemme tutkimaan ryhmäidentiteettien, fyysisen läheisyyden ja ympäristön vaikutuksia tunnereaktioihin. Tutkimme myös erilaisten kontaktitilanteiden vaikutuksia ennakkoluuloihin liittyviin tunnereaktioihin virtuaaliympäristössä. Lopuksi analysoimme videoinnin ja kevyiden päällä pidettävien sensorien avulla ryhmätason emotionaalisia reaktioita ja käyttäytymistä näyttelijöiden suorittamien sosiaalipsykologisten interventioiden aikana erilaisissa oikean elämän tilanteissa.