Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Teikari, Jonna
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Epävarmuudet globaalissa metaanitaakassa: hiilen kierto monimutkaisessa sammal-bakteeriyhteisöissä
Päätös 332215
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 275 297
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Metsien lisäämisen on esitetty olevan maailmanlaajuisesti yksi merkittävin ilmastonmuutosta hidastava tekijä, ja erityisesti boreaaliset vyöhykkeet tarjoavat runsaasti puiden kasvulle sopivaa maapinta-alaa. Siitäkin huolimatta, että metsät toimivat tärkeänä hiilinieluna, metsien pohjakerrokset voivat vapauttaa ilmakehään voimakasta kasvihuonekaasua, metaania. Mekanismit aerobisissa olosuhteissa tapahtuvaan metaanintuottoon ovat kuitenkin suurelta osin tuntemattomia. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sammalten kanssa symbioosissa elävien bakteerien merkitystä metaanin kierrossa yhdistämällä uusimpia metsäekologian ja molekyylimikrobiologian menetelmiä. Tutkimuksen avulla saadaan uutta tietoa bakteerien kyvystä osallistua aerobiseen metaanintuottoon sekä hiilen kierrosta metsien sammalyhteisöissä. Tutkimustulosten pohjalta on mahdollista kehittää tarkempia laskentamalleja, joiden avulla arvioidaan hiilinielujen toimintaa tulevaisuudessa.