Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Voigt, Carolina
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Metaanin sidonta ikiroutamailla – aliarvioitu hiilinielu arktisissa ekosysteemeissä (MUFFIN)
Päätös 332196
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 267 465
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Arktinen alue on lämpenee kaksi kertaa maapallon muita alueita nopeammin. Arktiset ekosysteemit ovat ilmastonmuutoksen kannalta tärkeitä niiden suuren hiilivaraston takia, joka voi vapautua ilmakehään kasvihuonekaasuina arktisen alueen lämmetessä. Arktisten soiden tiedetään olevan suuria metaanin (CH4) lähteitä, mutta tundran mineraalimaiden kykyä sitoa metaania ei juuri tunneta. Näiden ekosysteemien metaanin kulutuksella voi olla maailmanlaajuisesti merkittävä ilmastoa viilentävä vaikutus. MUFFIN-projektissa tutkitaan metaanin sidontaa Kanadan ja Euroopan arktisilla alueilla. Projektissa saadaan tietoa siitä kuinka metaaninielut vaihtelevat vuorokausi- ja vuodenaikaistasolla ja mitkä ympäristötekijät säätelevät metaanin sidontaa. Yhdistämällä uudenaikaista suurella tarkkuudella toimivaa kaasuvirtojen mittaustekniikkaa isotooppimenetelmiin ja mikrobiologisiin tutkimuksiin MUFFIN-projekti tuottaa uutta tietoa siitä voiko arktinen alue olla aliarvioitu metaanin nielu.