Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Belinskij, Antti
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Kohti ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää vesivoimatuotannon hallintaa
Päätös 332189
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 279 982
   
Hankkeen julkinen kuvaus
SusHydro-hanke kehittää tieteidenvälisen tutkimuksen avulla suuntaviivoja kohti kestävää vesivoimatuotannon hallintaa Suomessa. Sen lähestymistavassa yhdistyvät ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Hanke pohjautuu haittojen lieventämisen hierarkiaan (mitigaatiohierarkia) ja sopeutuvan hallinnan teoriaan. Uudet hallinnan suuntaviivat ovat tarpeen, sillä vesivoimaan liittyvät ympäristölliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana. Nämä muutokset eivät ole kuitenkaan juuri vaikuttaneet alan hallintaan. Syinä tähän ovat esimerkiksi vesivoimalupien vahva pysyvyyssuoja ja riittämättömät tiedot virtavesien ekologiasta. SusHydro-hanke kehittää hallinnan suuntaviivoja yhdistämällä ajantasaisen oikeuden ja taloustieteen tutkimuksen sekä uusimmat virtavesiekologian tutkimusmenetelmät. Hanke tarjoaa siten ratkaisuja vesivoimatuotannon nykyisiin kestävyyshaasteisiin.