Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Haahti, Kersti
Organisaatio Luonnonvarakeskus
Tutkimusaihe
Puiden isotooppisignaalinen kulkeutumisen mallintaminen – boreaalisten metsien ilmastovasteen paljastaminen vuosilustoihin tallentuneesta historiasta
Päätös 332141
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 279 951
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Boreaaliset metsät vaikuttavat merkittävästi globaaliin ilmastoon. Ilmaston lämpeneminen puolestaan vaikuttaa metsien toimintaan ja sen vuoksi on tärkeää ymmärtää, miten puut reagoivat muutoksiin ympäristötekijöissä. Puiden vuosilustoihin tallentuneet stabiilien isotooppien suhteet tarjoavat keinon tulkita puiden toimintaa menneessä ilmastossa. Tässä tutkimuksessa selvitetään yksityiskohtaisten isotooppimittausten ja prosessimallinnuksen avulla miten puun eri osien isotooppisuhteet muodostuvat, ja miten ne riippuvat metsän ominaisuuksista, ilmasto-olosuhteista ja puun aineenvaihdunnasta. Projektissa tutkitaan kolmen boreaalisen metsän vuosilustoihin tallentuneita isotooppisuhteita viimeisen 15 vuoden ajalta ja selvitetään mallinnuksen avulla kuinka metsän kehittyminen ja ilmasto-olosuhteiden muutokset ovat vaikuttaneet puiden toimintaan. Tulokset ovat merkittäviä vuosilustoihin tallentuneen ilmastohistorian tulkinnassa ja lisäävät ymmärrystä boreaalisten ekosysteemien toiminnasta.