Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kirjavainen, Anna
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Korkealla molaarisella aktiivisuudella tuotettu [11C]fosgeeni ja sen hyödyntäminen radiolääkkeiden synteesissä
Päätös 332128
Päätöspvm 16.06.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 549 421
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Elävä luonto koostuu hiiliyhdisteistä ja 11C-leimatut molekyylit käyttäytyvät biologisesti ja kemiallisesti samoin kuin luonnosta löytyvät stabiilit versiot molekyyleistä. Tästä syystä 11C-leimattuja merkkiaineita käytetään mielellään positroniemissiotomografiassa (PET). PET on kajoamaton kuvantamismenetelmä, jolla voidaan tutkia biologisia ja farmakologisia prosesseja elävissä organismeissa. Hiili-11:n lyhyt puoliintumisaika vaatii nopeita ja tehokkaita synteesi- ja analyysimenetelmiä. Tutkimuksessa tarkoituksena on kehittää yksinkertainen, luotettava ja toistettavasti synteesimenetelmä korkean ominaisradioaktiivisuuden hiili-11 radioleimatulle [11C]fosgeenille, sekundääriselle 11C-leimauslähtöaineelle, hyödyntäen sähköpurkausta ja UV-laseria. Onnistuessaan projekti laajentaa hiili-11 radioleimauskemiaa ja mahdollistaa uudenlaisten PET-merkkiaineiden leimaamisen hiili-11:llä.