Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Laakso, Hanne
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Uusia menetelmiä selkäytimen funktionaaliseen magneettikuvantamiseen neuromodulaatiosovelluksissa
Päätös 331955
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 249 757
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Selkäydinstimulaatiota käytetään esimerkiksi lievittämään kroonista kipua ja uusien tutkimusten mukaan siitä voisi olla apua myös selkäydinvaurion hoidossa. Tutkimusten tulokset ovat kuitenkin vaihtelevia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin funktionaalisten vasteiden taustalla olevat monimutkaiset kytkennät rottien selkäytimissä terveillä rotilla sekä selkäydinvaurion tapauksessa. Tätä varten tutkimus yhdistää uutta teknologiaa funktionaaliseen magneettikuvantamiseen sekä uusiin stimulatiomenetelmiin.Työssä myös karakterisoidaan selkäytimen rakenne tarkasti. Tutkimus suoritetaan biolääketieteellisen kuvantamisen yksikössä Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimuksen tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä myös ihmisille ja niitä voidaan käyttää hyväksi selkäydinvaurion hoidossa ja monitoroida paranemista.