Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Paasela, Tanja
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Hiilihydraattioksidoreduktaasien merkitys solujen pituuskasvussa, kiinnittymisessä ja kasvun pysähtymisessä
Päätös 331853
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 271 173
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hiilihydraattioksidoreduktaasit hapettavat soluseinän hiilihydraatteja muodostaen apoplastiseen tilaan vetyperoksidia. Entsyymien biologista tehtävää kasveilla ei tunneta, mutta sienillä ne toimivat yhdessä muiden entsyymien kanssa hajottaen lignoselluloosaa. Entsyymit saattavat mahdollistaa solujen pituuskasvun hajottamalla soluseinän polymeerejä vetyperoksidista muodostuvien hydroksyyliradikaalien avulla. Toisaalta vetyperoksidia voidaan käyttää hapettimena peroksidaasivälitteisessä soluseinän lignifikaatiossa. Entsyymit voivat myös liimata soluja toisiinsa hapettamalla ja sitomalla soluseinän pektiinejä. Solujen pituuskasvu ja soluseinän lignifikaatio ovat kasvien kehitysbiologian kannalta tärkeitä kysymyksiä, joiden ymmärtäminen voi tulevaisuudessa olla tärkeää myös biotalouden kannalta. Useat biomateriaalisovellukset ovat riippuvaisia puukuitujen pituudesta ja ligniini vaikeuttaa selluloosan hyödyntämistä, mutta on myös uusien tuotteiden raaka-aine.