Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Helske, Satu
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Kohti parempaa päätöksentekoa: Lakiuudistusten pitkäaikaisvaikutukset elämänpolkujen muodostumisessa
Päätös 331816
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 280 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa kehitämme simulointityökalun, jonka avulla voimme ennustaa ja kuvata lakiuudistusten vaikutuksia ihmisten elämänkulkuun pitkällä aikavälillä. Voimme esimerkiksi arvioida miten perhevapaauudistus todennäköisesti vaikuttaisi vanhempien työ- ja perhe-elämän tapahtumiin, jotka vuorostaan vaikuttavat taas toisiinsa ja ovat muovaamassa koko perheen ja sen jäsenten elämän suuntaa. Työkalumme avulla on aiempaa helpompaa hahmottaa suunnitellun uudistuksen kokonaisvaikutuksia. Projektin lähtökohtana toimivat koko Suomen ja Ruotsin väestöt kattavat ainutlaatuiset rekisteriaineistot. Näiden aineistojen analyysi ja vertailu tuo meille uutta tietoa perhevapaauudistusten pitkän aikavälin vaikutuksista ja on samalla avuksi työkalun suunnittelussa. Ns. Bayes-analyysin avulla voimme käyttää tilastollisissa malleissamme hyväksemme myös aiempia tutkimustuloksia ja muuta asiantuntijoiden tietoa.