Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Seitamaa-Hakkarainen, Satu Pirita
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Materiaalisuus, käsityön käytännöt ja design studio pedagogiikka (MakerStudioPeda)
Päätös 331763
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 279 938
   
Hankkeen julkinen kuvaus
MakerStudioPeda projekti analysoi luovuuden edistämisen pedagogisia käytäntöjä korkeakoulutason muotoilun ja käsityönopettajien koulutuksissa. Nopeasti muuttuva ja innovaatioihin perustuva tietoyhteiskunta korostaa ei-rutiininomaisen ongelmanratkaisun, suunnitteluajattelun ja luovuuden merkitystä. Lisäksi digitaalisen teknologian vallankumous tarjoaa uusia välineitä ja materiaaleja luovaan suunnitteluun ja tuottamiseen. Hankkeessa tutkitaan muotoilu- ja käsityöopettajaopiskelijoiden studio-opetusta kahdella tasolla:1) Analysoimalla yksityiskohtaisesti opiskelijoiden luovaa työskentelyä sekä perinteisen ja digitaalisen teknologian hybridisaatiota Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston nykyaikaisissa design studio -opinnoissa, sekä 2) tutkimalla makrotasolla studio-pedagogiikkaan liittyviä rakenteita ja käytäntöjä neljässä pohjoismaassa. Luovuuteen tarkoituksellisesti tähtäävän koulutuksensystemaattinen tutkimus tarjoaa hyvän pohjan luovuuden edistämiselle kaikilla koulutustasoilla.