Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Korhonen, Paula
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Immunokompetenttien organoidien käyttö tutkittaessa mikrogliojen vaikutusta hermosolujen kehittymiseen
Päätös 331739
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 273 795
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Aivojen kehitystä on tutkittu pääasiassa eläimissä johtuen ihmisen aivosolujen huonosta saatavuudesta. Tässä tutkimuksessa kehitän uuden 3D-ihmissolumallin, jossa kasvatan indusoiduista pluripotenteista kantasoluista erilaistettuja aivo-organoideja, joihin olen lisännyt myös mikroglioja. Tätä mallia käyttäen tutkin mikrogliojen vaikutusta hermosolujen kehitykseen, erilaistumiseen ja toimintaan. Lisäksi tutkin neurologisiin sairauksiin, kuten autismi, skitsofrenia ja epilepsia, yhdistettyjen äitiysajan infektioiden ja APOE-genotyypin vaikutusta mikrogliojen toimintaan ja hermosolujen kehitykseen. Käyttäen tämän hetken parhaita menetelmiä paljastan perustavanlaatuista tietoa siitä, miten mikrogliat muokkaavat kehittyviä hermosoluja ja kuinka muuttuneet signaalinvälitysreitit saattavat johtaa neurologisiin sairauksiin. Tämä tutkimus tulee kaventamaan kuilua prekliinisten ja kliinisten tutkimusten välillä ja antamaan keinoja kehittää uusia hoitomenetelmiä neurologisiin sairauksiin.