Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mars, Nina
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Rintasyövän perinnöllinen alttius ja yksilöllinen rintasyöpäseulonta
Päätös 331671
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 290 884
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Joka kahdeksas suomalainen nainen sairastuu elämänsä aikana rintasyöpään. Yksilön perinnöllistä sairastumisalttiutta voidaan tutkia testaamalla tunnettujen suurivaikutteisten geenien kantajuutta, mutta rintasyöpä voi periytyä myös lukuisten eri puolilla perimää sijaitsevien muiden geneettisten alttiusalueiden välityksellä. Näiden alttiusalueiden yhteisvaikutusta voidaan mitata geneettisillä riskipisteillä, joiden avulla tunnistetaan selkeästi suurentuneessa rintasyöpäriskissä olevia naisia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on suomalaisia rekistereitä ja FinnGen-tutkimuksen lähes 500,000 osallistujan tietoja hyödyntäen tarkastella voidaanko rintasyövän riskiarviota tarkentaa huomioimalla geneettinen riskipisteytys suurivaikutteisten geenivarianttien lisäksi. Tavoitteena on lisäksi tarkastella, voidaanko geneettisen riskipisteytyksen avulla arvioida yksilöllistetyn rintasyöpäseulonnan tarvetta tai rintasyövän ennustetta.