Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rautiainen, Aapo
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe
Miten hyödyntää metsiä ilmastonmuutoksen hillinnässä sillä aikaa, kun hiilidioksidinpoistoteknologiaa kehitetään?
Päätös 331491
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 263 866
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Pariisin sopimuksen tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu 1,5–2 °C-asteen. Tavoitteessa pysyminen vaatii päästöjen vähentämistä ja hiilidioksidin poistoa ilmakehästä. Hiilidioksidia voidaan poistaa luontaisin tai teknologisin keinoin. Teknologiset keinot ovat toistaiseksi kalliita ja vaikeasti skaalattavissa, mutta niiden hyödyntäminen voi tulla mahdolliseksi tulevaisuudessa. Metsien avulla voidaan poistaa hiilidioksidia sillä aikaa, kun muuta teknologiaa kehitetään. Tutkin, kuinka paras tapa hyödyntää metsiä ilmastonmuutoksen hillinnässä riippuu hiilenpoistoteknologian kehityksestä ja kuinka mahdollisuus hyödyntää metsiä hiilenpoistoon vaikuttaa teknologian kehityspanostuksiin. Tutkimus pohjaa analyyttisiin menetelmiin ja numeeriseen IA-mallinnukseen. Hanke tukee ilmastopolitiikan suunnittelua edistämällä luontaisen ja teknologisen hiilenpoiston koordinointia. Koordinointi parantaa ilmastopolitiikan tehokkuutta ja vähentää sen kustannuksia.