Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Demina, Tatiana
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Virus-isäntä -vuorovaikutukset sulavassa ikiroudassa
Päätös 330977
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 277 430
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmaston lämpenemisen seurauksena ikirouta sulaa nopeasti, vapauttaen suuria määriä hiiltä ja ravinteita aktivoituneille mikrobille. Mikrobien aineenvaihdunnan kautta kasvihuonekaasut vapautuvat ilmakehään mikä kiihdyttää ilmastonmuutosta. Projektin painopiste on ikiroudassa asuvien mikrobivirusten monimuotoisuudessa ja vaikutuksessa isäntämikrobiin ilmaston lämmetessä. Aion analysoida ikiroudasta saatuja metagenomisia ja metatranskriptomisia aineistoja sekä löytää ikiroudasta uusia viruksia. Keskityn erityisesti arkeoneja infektoiviin viruksiin, sillä metanogeeniset arkeonit ovat ainoat metaanin biologiset tuottajat planeetallamme, ja ne ovat siten tärkeitä hiilen kierrossa. Tutkimus tulee tuottamaan uutta tietoa virus-isäntä -vuorovaikutuksista sulatavassa ikiroudassa, mikä auttaa ymmärtämään mikrobien vaikutusta ilmastomuutokseen. Projektiin sisältyy kansainvälinen yhteistyö bioinformatiikan ja mikrobiologian huippuasiantuntijoiden kanssa.