Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ylänne, Henni
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Kohti mekaanista ymmärrystä porolaidunnuksen vaikutuksista soiden hiilitasapainoon (ReindeerPaths)
Päätös 330845
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 258 889
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämän projektin tavoitteena on määrittää porolaidunnuksen pitkäaikaisvaikutuksia pohjoisten suoalueiden hiilitasapainoon. Tässä hyödynnän valtiorajojen luomaa koeasetelmaa, missä raja-aita erottaa valtioiden erilaiset, jo vuosikymmeniä jatkuneet laidunkäytännöt. Tämän luonnollisen asetelman lisäksi suoritan kaksi koetta pitkäaikaisen laidunnuseron molemmin puolin. Ensimmäisessä koeasetelmassa tulen simuloimaan laidunnuksen aikaansaamia muuttujia – pajujen häviämistä sekä ravinteiden saatavuuden parantumista – alueella, jossa ei ole ollut kesäaikaista laidunnusta. Toisessa koeasetelmassa tutkin, kuinka suoalueet palautuvat laidunnuksen loputtua kahdenkymmenen vuoden aikana. Nämä kokeet tulevat lisäämän ymmärrystä niistä mekanismeista, joilla porolaidunnus muokkaa suoalojen hiilitasapainoa, sekä auttavat ymmärtämään muutosten vaatimia olosuhteita ja ennakoimaan muutosten aikaskaalaa.