Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tahvonen, Olli
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Metsävarojen taloustiede ja ilmastonmuutos
Päätös 330835
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimusprojektin tavoiteena on saattaa metsävarojen käytön ja ilmastomuutoksen taloudellinen tutkimus uudelle tasolle monitieteellisellä, vahvaan talousteoreettiseen pohjaan nojaavalla tutkimuksella. Yksittäisen metsäkuvion tasolla sovellettava mallimme on ainoa, jonka avulla voidaan optimoida valinta avohakkuiden ja jatkuvapeitteisen metsänhoidon välillä. Mallissa optimoidaan puuntuotanto, hiilivarastot ja nielut usean puulajin metsissä ja huomioidaan myös monimuotoisuustavoitteet. Markkinatasolla sisällytämme olemassaolevaan malliin harvennukset, jolloin malli kuvaa nykyisiä malleja monipuolisemmin puun hinnanmuodostusta ja maankäytön sekä metsien ikäluokkien kehittymistä. Mallilla voidaan tutkia puuntuotantoa, metsien monimuotoisuutta, hiilivarastoja ja -nieluja sekä fossiilisten polttoaineiden korvaamista koskevien tavoitteiden tasapainottamista. Tuloksia voidaan hyödyntää metsänomistajan, yhden maan ja Euroopan Unionin metsien käyttöä ja ilmastoa koskevassa päätöksenteossa.