Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Räsänen, Tuomas
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Ihmiset, punkit ja ympäristömuutos
Päätös 330762
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 280 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke tutkii ihmisen ja puutiaisten (kansankielellä punkkien) välistä suhdetta Suomessa historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta. Pyrkimyksenä on tehdä laaja analyysi punkkeja käsittelevästä keskustelusta suomalaisessa yhteiskunnassa 1800-luvun lopulta nykypäivään. Lisäksi tarkoituksena on tarkastella punkkeihin liittyvän perinnetiedon, muistiedon ja tieteellisen tiedon muotoutumista ja kiertokulkua. Analyysi pyrkii valaisemaan sitä, miten punkkien lisääntyminen ja punkkeihin liittyvä tieto on vaikuttanut niin ihmisten luontosuhteeseen kuin luonnossa liikkumisen käytäntöihin. Tutkimalla punkkia osana laajempaa luontoa ja ilmaston muutosta käsittelevää kokonaisuutta, hankkeen tutkijat osallistuvat humanistiseen antroposeeniä koskevaan keskusteluun ja teorian muodostukseen. Punkkeihin liittyvän tiedon sekä punkkeihin liittyvien pelkojen selvittäminen tarjoaa työkaluja aluesuunnittelusta vastaaville viranomaisille ja päättäjille.