Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Armila, Päivi
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe DEQUAL: Luokkaistuva digiyhteiskunta Nuorten eriarvoistuvat elämät sosioteknologisissa imperatiiveissa ja kuvitelmissa
Päätös 330573
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 279 166
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Suomessa digitalisaation uskotaan luovan yhdenvertaisia elämänrakentamisen mahdollisuuksia "diginatiiveina" pidetyille nuorille. Sen on mm. kumoavan nuorille tärkeiden asioiden (koulutus, työ, harrastukset, ystävät) tavoitettavuuteen liittyviä eroja. Nuoret ovatkin ottaneet digitaaliset tarjoumat luontevaksi osaksi arkeaan, sosiaalisuuttaan ja asioidensa hoitamista. Tilastot osoittavat kuitenkin monien nuorten taustoihin kiinnittyvien eriarvoisuuksien olemassaolon. DEQUAL-projektissa kysytään, minkälaiset sosiokulttuuriset ja materiaaliset mekanismit ylläpitävät tätä 'digitaalista sosiaalista eriarvoisuutta': rakenteellista ja nuorisokulttuurista kerrostuneisuutta, jolla on sekä yhteiskunnallisia että elämänkulullisia seurauksia. Miten nuorten taustat ja paikalliset nuorisokulttuurit kietoutuvat osaksi eriarvoistavia tapoja toimia digitaalisissa mahdollisuusrakenteissa? Miten nuorten kotipaikat erilaisine materiaalisine ja sosiokulttuurisine piirteineen ovat osa tätä epäreiluutta?