Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Jahnukainen, Markku
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Yleisopetusluokkaan ja erityisluokkaan sijoittamisen kognitiiviset ja ei-kognitiiviset vaikutukset: kvasi-eksperimentaalinen pitkittäistutkimus
Päätös 330369
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 280 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kyseessä on pitkittäistutkimus, jossa seurataan erityisluokalla ja yleisopetuksen inklusiivisella luokalla opiskelevien oppilaiden kognitiivisten ja ei-kognitiivisten taitojen kehitystä. Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymykseen, millaisia vaikutuksia erilaisilla sijoitusvaihtoehtoilla ja luokkakompositiolla on sekä erityisoppilaille että heidän luokkatovereilleen. Tutkimus toteutetaan 3-vuotisena pitkittäistutkimuksena alakoulun luokilla 4-6 eri kunnissa valtakunnallisesti. Oppilasdata kerätään internet-pohjaisella, tarkoitusta varten kehitetyllä portaalilla, joka antaa samalla palautetta oppilaille ja heidän opettajilleen oppilaiden yksilöllisen oppimisprosessin tukemiseksi.