Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö takalo, mari
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Uuuden mikroglia-spesifisen PLCG2 p.P522R geenimuutoksen toiminnallinen ja mekanistinen tutkimus ikääntymisen ja Alzheimerin tautiin liittyvien patofysiologisten muutosten yhteydessä
Päätös 330178
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 262 004
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushankkeessa tullaan selvittämään uuden, suojaavan vaikutuksen omaavan riskigeenimuutoksen (PLCG2, P522R) toiminnallisia vaikutuksia ikääntymisen ja Alzheimerin taudin (AT) yhteydessä. Tutkimuksessa hyödynnetään moderneja solu- ja malliorganismeja, potilaslähtöisiä solumalleja, sekä PET-kuvantamista, käyttäytymistutkimuksia, molekyylibiologian menetelmiä ja neurobioinformatiikkaa, joiden avulla selvitetään geneettisen muutoksen roolia ikääntymisessä sekä AT:n taudin kehittymiseen ja etenemiseen liittyvissä solutason muutoksissa. Odotettavissa olevat tutkimustulokset edesauttavat AT:n varhaisvaiheen tautimekanismien ymmärtämistä ja saatuja tuloksia hyödynnetään myöhemmin uusien kandidaattien identifioinnissa tulevaisuuden biomarkkeri- ja lääketutkimuksiin.