Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Petäjä, Tuukka
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure
Päätös 329274
Päätöspvm 21.01.2020
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 1 425 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmakehän pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen tutkimusinfrastruktuuri ACTRIS turvaa pitkäaikaisen ilmakehätutkimuksen Euroopan tasolla, ja tarjoaa tukea yhteiskunnan haasteisiin, joihin lukeutuvat mm. huono ilmanlaatu ja ilmastonmuutos. ACTRIS koostuu kattavasta hajautetusta verkostosta kansallisia tutkimusasemia, ja eurooppalaisista keskuspalveluista (päämaja, datakeskus ja kalibrointikeskukset). Suomella on johtava rooli ACTRIS infrastruktuurin koordinoinnissa; ACTRIS-päämaja tulee Suomeen. Suomi vetää myös ACTRIS kalibrointikeskuksien nanoluokan aerosolimittauksiin ja laitekehitykseen keskittyviä yksiköitä. Tämän lisäksi Suomessa on useita huippuluokan ACTRIS tasoisia tutkimusasemia ja -alustoja. ACTRIS tarjoaa keskitetysti monipuolista ilmakehäaineistoa, tutkimusmahdollisuuksia, kalibrointipalveluita, laitekehitystä ja koulutusta mm. tutkijoille ja yrityksille sekä tietoa poliittisten päätösten tueksi. https://www.actris.eu/