Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Heiskanen, Jouni
Organisaatio ICOS ERIC
Tutkimusaihe Kasvihuonekaasujen havaintojärjestelmä-Euroopan tutkimusinfratruktuurien konsortio
Päätös 329221
Päätöspvm 09.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 1 350 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
ICOS RI (Integrated Carbon Observation System Research Infrastructure, Integroitu kasvihuonekaasujen havainnointijärjestelmä) on hajautettu eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, joka muodostuu kansallisista mittausasemista ja Eurooppa-tasoisesta koordinaatioorganisaatiosta. Hajautettu mittausasemaverkosto käsittää yli 130 ilmakehä-, ekosysteemi- ja merihavaintoasemaa ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Atlanttia. Mittausasemilla mitataan sekä ilmakehän kasvihuonekaasujen (hiilidioksidi, metaani, ilokaasu) pitoisuuksia että ekosysteemin hiilen ja typen kiertoa ja vaihtoa ilmakehän kanssa. ICOS tuottaa pitkäaikaista, yhdenmukaista, tarkkaa ja laatuvalvottua kasvihuonekaasujen havaintosarjaa tutkimuksen ja päästöjen hillinnän ja seurannan tarpeisiin.