Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lemmetyinen, Juha Pekka
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe
Kehittyneet kaukokartoitusmenetelmät ja algoritmit lumen vesiarvon havainnoinnissa
Päätös 329043
Päätöspvm 11.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 210 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
ASTRA-Snow projektissa kehitetään menetelmiä kausittaisen lumipeitteen kokonaismassan, tai vesiarvon, kaukokartoitukseen. Lumen kokonaismassa tunnetaan nykyisellään huonosti; puuttuu kokonaisvaltainen tieto siitä missä milloin ja miten lumen massassa tapahtuu muutoksia. Kaukokartoitus tarjoaa ainoan varteenotettavan vaihtoehdon lumen massan mittaamiseksi syrjäisillä Arktisilla ja subarktisilla alueilla sekä vuoristoissa. Kuitenkin huolimatta vuosikymmenten kehitystyöstä, kaukokartoitusmetodit lumen massan mittaamiseksi ovat yhä puutteellisia ajatellen sääennusteiden, ilmastontutkimuksen ja hydrologian tarpeita. Projekti pyrkii puuttumaan tähän kehittämällä olemassa olevien satelliittiarkistojen tulkinta- ja mallinnusmenetelmiä klimatologian tarpeita ajatellen. Toisaalta projektissa kehitetään metodeja uudentyyppisten sensorien käyttöön, mahdollistaen lumen massan ja vesiarvon mittaamisen aiempaa huomattavasti tarkemmin, hyödyntäen sääennusteita ja hydrologista mallinnusta.