Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Raatikainen, Tomi
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe
Merellisen orgaanisen aerosolin vaikutus pilviin ja ilmastoon
Päätös 329025
Päätöspvm 11.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 209 881
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmakehän pienhiukkaset jäähdyttävät ilmastoa vaikuttamalla pilvien ominaisuuksiin, mutta tämän jäähdytysvaikutuksen epävarmuudet ovat yhä poikkeuksellisen suuria. Tutkimusprojektin tarkoituksena on vähentää näitä epävarmuuksia selvittämällä heikosti tunnettuja merellisten orgaanisten pienhiukkasten syntymekanismeja ja niiden vaikutuksia pilviin. Tätä tarkoitusta varten tullaan kehittämään numeerinen malli, joka huomioi useita uusia orgaanisen aerosolin syntyyn ja pilvivuorovaikutuksiin liittyviä prosesseja. Malliajojen tukena tullaan käyttämään kenttä- ja satelliittimittauksia. Projekti suoritetaan Ilmatieteen laitoksella yhteistyössä useiden kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.