Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Asghar, Muhammad Imran
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Seuraavan sukupolven johtavat polttokennot
Päätös 329016
Päätöspvm 11.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 209 954
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tavoitteena on valmistaa nykyistä huipputasoa parempia nanokomposiittipolttokennoja edistyneillä painotekniikoilla. Painettujen kennojen tehotiheyden odotetaan nousevan yli 2 W/cm2:iin, mikä olisi läpimurto alalla. Kennojen monimutkaisia ionisia varauksenkuljetusmekanismeja ja hapetus-pelkistys –reaktioiden kinetiikkaa tutkitaan alan kehittyneimmillä rakenneanalyysimenetelmillä ja sähkökemiallisilla mittauksilla. Projekti edistää nousevaa uusiutuvan energian teknologiaa edustavan nanokomposiittipolttokennojen kehitystä ratkaisemalla niiden materiaalien optimoinnin, suorituskyvyn parantamisen ja kestävyyden tärkeimpiä nykyisiä tutkimusongelmia. Projektin tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistetään alan johtavien polttokennotutkimusryhmien korkeatasoista tutkimusosaamista, mikä vahvistaa samalla niiden välistä tieteellistä yhteistyötä.