Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kopra, Kari
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
LanthaGlo - erotusvapaat määritysmenetelmät inhibiittorien ja antibioottien tehoseulontaan
Päätös 329012
Päätöspvm 11.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 209 996
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nykyistä biologista tutkimusta ja uusien lääkemolekyylien seulontaa jarruttaa helppojen ja herkkien määritysmenetelmien puute. Vaikka viimevuosina uusia potentiaalisia lääkekohteeksi soveltuvia proteiineja on löydetty, soveltuvien menetelmien puuttuminen on hankaloittanut näiden uusien kohteiden toiminnallisuuden ja potentiaalin selvittämistä. Lisäksi uusien proteiineihin vaikuttavien molekyylien kehittäminen on hidastunut, vaikka etenkin partikkelipohjaisia menetelmiä on kehitetty tutkimuksen avuksi. Tämä projekti pyrkii kehittämään uuden Eu(III)-partikkeleihin pohjautuvan määritysalustan joka on helposti käytettävissä monien potentiaalisten lääkekohteiden kuten K-Ras ja eIF4A tutkimiseen ja lääkemolekyylien seulontaan. Lisäksi projekti pyrkii eristämään uusia aptameereja potentiaalisille kohdeproteiineille. Työssä kehitettyjä menetelmiä tullaan käyttämään useiden ihmisen ja bakteerin proteiinien biologiseen tutkimiseen ja uusien johtomolekyylien löytämiseen tehoseulonnan avulla.