Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Korja, Annakaisa
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Eurooppalainen seisminen asemaverkosto-Euroopan tutkimusinfratruktuurien konsortio
Päätös 328984
Päätöspvm 21.01.2020
Rahoituskausi 01.01.2021 - 31.12.2024
Rahoitus (€) 395 179
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nykyaikainen geotiede tarvitsee tuekseen laajoja tutkimusaineistoja, jotka ovat valtiollisista rajoista riippumattomia. EPOS-ERIC (Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmä) on hajautettu yhteiseurooppalainen geotieteellinen tutkimusinfrastruktuuri, joka muodostuu kansallisista mittausasemista, dataverkoista, kansainvälisistä tietokeskuksista ja tietovarastoja sekä toimintaa ohjaavasta päämajasta. Suomen kansallinen FIN-EPOS-konsortio on suomalaisten yliopistojen (HY, OY, AALTO) ja tutkimuslaitosten (GTK, MML, IL, VTT-MIKES, CSC) yhteisö, joka ylläpitää kiinteän maan observatorioita ja laboratorioita ja toimittaa ne kansainvälisiin tietokeskuksiin ja edelleen EPOS-tietokeskukseen. FIN-EPOS-portaalin ja verkkosivujen kautta suomalaiset tutkijat, opiskelijat, viranomaiset ja kansalaiset voivat hakeutua EPOS-sivustoille, josta he saavat käyttöönsä laajoja monitieteellisiä tutkimusaineistoja. Rahoitusta haetaan kansalliseen jäsenmaksuun ja koordinaatioon.